Glommen Skog

Trysil Kommuneskoger søker skogsjef

Trysil Kommuneskoger KF er et kommunalt selskap eid av Trysil Kommune med formål å drive kommunens skog- og utmarkseiendommer. Eiendommen er en av Norges største med et totalareal på 648.000 dekar hvorav 373.000 dekar...

– Ulvemerkingen er en avsporing

Glommen-medlem Tollef Lau fra Rendalen ser ikke nødvendigheten av å merke ulvene i Osdals- og Slettåsreviret. Merkingen løser ikke de utfordringene vi har med ulven, den er heller en avsporing mener han. En oppfatning...

Presset øker i ulvestriden

Etter Høyres Felleskonferanse i helga har presset på regjeringen i ulvestriden ytterligere økt. Samtidig avviser Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) at det er forskjell i det formelle grunnlaget for tillate jakt mellom Norge og Sverige. –...

Trøkk bak «Godspakke Innlandet»

Sist uke arrangerte Norges Skogeierforbund, NHO Innlandet, NHO Nordland, NHO Logistikk og Transport og LO seminar om Godspakke Innlandet. Til stede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær i Landbruksdepartementet Terje Halleland....

Investerer i skogen

Det er interesse for å investere i skognæringen. Unneberg Skogsdrift AS har gått til anskaffelse av en ny tynningsmaskin. Doningen til tre millioner kroner leveres i mars. Etter noen år med ren sluttavvirkning var det igjen behov...