Glommen Skog

Gjedda er statusfisk på kontinentet

«Ufisken» gjedde er på få år er blitt en pengemaskin for mange grunneiere rundt sjøer og vassdrag i Sør-Norge. – Interessen for å fiske storgjedde i hundrevis av innsjøer i Norge er i kraftig...

Bygg regjeringskvartalet i tre

Trebygninger er energi- og kostnadseffektive karbondeponier. Skogen er en naturlig karbonfanger. Siden 1990 har den norske skogen mer enn doblet sin årlige karbonfangst, fra 12 millioner tonn CO2 til noe over 30 millioner tonn...