Glommen Skog

Skogkvelder med tema vei i Glåmdalsregionen

Prosjektet «Veipådriver for Glåmdalsregionen» har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, Transportfellesskapet Østlandet og skogbrukssjefene i Grue og Eidskog tatt initiativ til skogkvelder med tema skogsbilvei. – Glåmdalsregionen er det stedet i landet med mest skogsbilvei....

Godt resultat i Glommen i 2016

Glommen legger fram et godt årsresultat for 2016. Konsernet har et årsresultat på 65,4 millioner kroner. Resultatet legger grunnlaget for utbytte på andelseiernes kapital. Tømmeromsetningen endte tett oppunder 2 millioner kubikkmeter. Det solide årsresultatet...

Skogeiere taper jaktinntekter

Ulven er antakelig delvis ansvarlig for den jevne nedgangen i elgbestanden på deler av Østlandet, skriver forskning.no. Det gir tapte inntekter for skogeiere. Elgbestanden varierer, men de siste årene har det vært en jevn...