Glommen Skog

Lys_ide

Årsstudium i grønt entreprenørskap

Grønt entreprenørskap gir deg økt kompetanse om arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunnet, knyttet til landsbygda og relaterte næringer. Studiet er relevant for deg som ønsker å arbeide med nyskaping og forretningsutvikling, og...

Ulv_3

Naturvernorganisasjonene protesterer

Etter at rovviltnemdene i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark fattet vedtak om uttak av i alt 13 ulv under lisensjakt til vinteren har naturvernorganisasjonene som forventet reagert med å motsette seg dette. I tillegg...

Skogdag Setskog 2016

God oppslutning om familieskogdagen i Setskog

Skogeier Rolf Christian Spillhaug stilte skog og skogsbilveier til disposisjon for familieskogdagen i slutten av mai. Det var det mange som satte pris på. Skogeiere i Rømskog og Setskog skogeierlag fikk et fyldig innlegg av kommunens fagansvarlige  Stian...

Sauer_gjengroing

Når beitedyra forsvinner gror beitemarka til

Rovdyr fører til mindre beiting. Mindre beiting fører til gjengroing. Gjengroing er en trussel mot det kulturbetingede artsmangfoldet, skriver Geir-Harald Strand, fag- og forskningsleder i NIBIO i en kronikk på www.bondelaget.no. I kronikken forklarer han...

Furusymposium8

Furusymposiet trakk over 100 skogeiere

Etter mange år med høyt beitetrykk og dårlige etableringsforhold skal offensiv foryngelse og utnytting av produksjonsarealene få fart på furua. Furusymposiet satte søkelyset på hele kjeden, fra frøet i bakken via skjøtsel til det...

Følg oss

Få nye innlegg levert rett i innboksen

Registrer deg du også: