Glommen Skog

Tur3

Allemannsretten, en artikkel til ettertanke

Enten man er grunneier som irriterer seg over avansert turistvirksomhet som sliter på naturen med allemannsretten som alibi, eller man er Røde Kors-mannskap som lurer på hvordan man skal håndtere problematikken på Trolltunga, bør...

Gårdsbruk-vinter

Store og små eiendommer, igjen

Mye er sagt og ment om eiendomsstrukturen og aktivitetsnivå. Det er opplagt veldig mange gode grunner for at omsetningstakten av skogeiendommer bør økes og at det bør tilrettelegges for en rasjonalisering av eiendomsstrukturen. Den...

rena-ovingsfelt

Glommen vant anbudsrunden om Forsvarsbygg

Vårt heleide datterselskap, Glommen Skog AS, vant anbudet om å forvalte Forsvarsbyggs skogeiendommer i to nye år. Avtalen som gjelder for 2017-2018 gir mulighet til forlengelse i ytterligere to år. – Vi har hatt...

fotballstadion2

Verdens første fotballstadion av tre

Nå skal det bygges fotballstadion i tre i Stroud i England. Zaha Hadid Architects har vunnet prosjektkonkurransen om det nye fotballstadionet til den engelske fotballklubben Forest Green Rovers FC. Det nye stadionet skal konstrueres...

Elgjakt2

Elgjakta halvert – grunneiere vil ta ut ulv

Ulv spiser elg. NIBIO har dokumentert betydelige økonomiske tap i eiendomsbasert utmarksnæring. Ulvebestanden er en stedvis viktig årsak til reduksjonen i elgbestanden. Konsekvensen er reduserte jaktkvoter og dermed reduserte inntekter for grunneiere med jaktrettigheter,...