Glommen Skog

125 deltakere på årets Skogsymposium

Årets skogsymposium satte søkelyset på ungskogpleie – er vi på skiva eller håpløst etter? Ekspertise fra Sverige og Norge var invitert til å dele sine erfaringer på skogsymposiet som i år tok for seg alle...

Glommen søker to nye skogbruksledere

Glommen ansetter to nye skogbruksleder i Østfold og Akershus. De nye skogbrukslederne vil bli tilknyttet hver sin region i Glommen. Én vil få deler av Akershus, Østfold og den «gamle» Havass-geografien som sitt arbeidsområde,...

Hjelp oss med å ta vare på granas genressurser

Nå kan skogeierne være med og ta vare på de genetiske ressursene fra det tidligere plusstreutvalget. Gjennom prosjektet «Etablering av bevaringsbestand for genressurser hos gran» ønsker Norsk genressurssenter og Skogfrøverket, i samarbeid med Glommen,...

Åpner for uttak av Slettåsflokken

På dagens møte i Rovviltnemndene for Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) ble det vedtatt å åpne for lisensjakt også på Slettåsflokken i tillegg til sekretariatets forslag om uttak av...