Glommen Skog

Tynning14

Høy risiko med høytynning

I en nylig publisert artikkel bekrefter Skogforsk at vår skepsis til høytynning fortsatt er korrekt. Glommens tynningskonsept underbygger denne holdningen og beskriver hvordan vi mener en korrekt tynning bør utføres. Det er vanlig å kategorisere...

hurdagene-foto_runar-f-daler

Lassbærerkjøring i verdensklasse

Norgesmesteren i lassbærerkjøring – blant både lærlinger og profesjonelle – ble kåret under Hurdagene 17. september. Ti lærlinger og åtte profesjonelle skogsmaskinførere kjempet om heder og ære, 3000 kroner og retten til å representere Norge under verdens største...

Tømmervogner

Kongsvinger som logistikk-knutepunkt

Skognæringa vil utvide Norsenga-terminalen i Kongsvinger og elektrifisere Røros- og Solørbanen. Den nasjonale skognæringen er krystallklar på at tømmerterminalen på Norsenga må flyttes litt nordover og utvides, og det må bygges et direktespor (tilsving)...