Glommen Skog

Nytt markberedningsutstyr i region syd

Markberedning sikrer rask foryngelse, økt tilvekst, økt kvalitet og større verdiskapning i den fremtidige skogen. Tilrettelegging for foryngelse er et kjernepunkt når ny skog skal etableres. Region syd har knyttet til seg markberedningskapasitet med påmontert utstyr...

Mer sagtømmer fra granskog

Forenkling og liberalisering av kvalitetskravene skal sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer. Det er en kjensgjerning at kulturskogen ikke innehar de samme kvaliteter som den tidligere bledningshogde skogen. Konsekvensen av dette har vært...

Nektes å bruke penger på ulveforskning

Trysil kommune får likevel ikke bruke sine ”ulvepenger” til å undersøke ulvens opphav. Trysil kommune vil bruke «ulvemillionen», som er avsatt til kommuner med ulverevir, til å undersøke ulvens geografiske og genetiske opphav, men...