Glommen Skog

Utsikt skog

Stortinget med sjokkmelding til skogbruket

10 prosent skogvern og signaler om omfattende båndlegging av arealer etter andre lovbestemmelser er resultatet av energi- og miljøkomiteens behandling av naturmangfoldpolitikken. Dette er både overraskende og sjokkerende. av Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund I regjeringserklæringen...

Skog5

Glommen har ikke brutt kulturminneloven

Kulturminnet var feil kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Det slår fylkessjefen fast etter en befaring av kulturminnet på Åsnes Finnskog. Som vi tidligere har skrevet om ble det oppdaget kjøreskader på et jernvinneanlegg under en...

Granskog5

Ti på topp i skog-Sverige

SCA har størst omsetning samtidig som selskapet er en stor aktør på virkesmarkedet. Det plasserer selskapet øverst på listen over de ti største skogindustriselskapene i Sverige. På de neste plassene finner vi Stora Enso...

Følg oss

Få nye innlegg levert rett i innboksen

Registrer deg du også: