Glommen Skog

Sverige tillater 74 tonns vogntog

Svensk skognæring er en stor og viktig næring for vårt broderland. Det synliggjøres med tydelighet i den offentlige forvaltningens vilkår for næringsutøvelse i skogbruk og skogindustri på mange områder. Fra 1. juli gir svenskene klarsignal...

– Limtre tåler fullstendig brannforløp

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg. Det skriver Norske Limtreprodusenters Forening i...

Det blåser opp til trevind

Etter noen år med motvind og utfordringer, kan det virke som om vindretningen har snudd for treindustrien i Norge, skriver magasinet Treindustrien på lederplass. Tre er ikke bare blitt trendy og populært, flere har...

Gode priser på gran sagtømmer

Trelastmarkedet preges av god etterspørsel, først og fremst av gran. Ser vi på statistikken er prisutviklingen for eksport av trelast ut fra Sverige tilnærmet flat i 1. kvartal 2017, men Svenske sagbruk forventer en...