Glommen Skog

skogsbilveier-vestmo-berit-sanness

Tilstandsregistrering av skogsbilveger

Mandag la fylkesmann Sigbjørn Johnsen fram rapporten Tilstandsregistrering skogsbilveger i Hedmark 2015 på Vestmo i Elverum. Rapporten viser at 36 prosent av hovedvegnettet på skogsbilvegnettet i Hedmark har en god standard, 32 prosent trenger vedlikehold...

Tømmerbil3

Dale satser i skogen

Flere skogsbilveier og tømmerkaier og bedre flyt for tømmertransporten skal øke inntjeningen i skognæringen. Å gjøre det billigere å transportere råstoff til industrien, er et hovedgrep i regjeringens oppskrift for å bedre stillingen til utsatte norske...

niklas-buer

Ny skogbruksleder i nordre Østfold og Follo

Niklas Buer ville tilbake til skogbruket. Til Glommen kommer han med erfaring fra egen skog, fra skogkonsulentstillinger i kommunene Halden og Aremark og med salgserfaring fra Møller-systemet. Niklas Buer (42) trives i skogen og...

Elgjakt5

Jegere tar hjerneprøver av hjorteviltet

7 millioner til å bekjempe skrantesyke. Regjeringen har satt av nye midler til Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å styrke innsatsen mot skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWR). Tre teorier Forskerne vet ikke hvordan...