Glommen Skog

Sauer_gjengroing

Når beitedyra forsvinner gror beitemarka til

Rovdyr fører til mindre beiting. Mindre beiting fører til gjengroing. Gjengroing er en trussel mot det kulturbetingede artsmangfoldet, skriver Geir-Harald Strand, fag- og forskningsleder i NIBIO i en kronikk på www.bondelaget.no. I kronikken forklarer han...

Furusymposium8

Furusymposiet trakk over 100 skogeiere

Etter mange år med høyt beitetrykk og dårlige etableringsforhold skal offensiv foryngelse og utnytting av produksjonsarealene få fart på furua. Furusymposiet satte søkelyset på hele kjeden, fra frøet i bakken via skjøtsel til det...

Sølvguttene! Fv Ole Erik Dufseth, Simen Bredvold, Dag Svendsberget og Knut Håkon Ouren

Glommen tok sølv i fløterkonkurransen

Helgas VM-konkurransen i Tømmerfløting ble et spennende oppgjør mellom fire lag som fulgte hverandre tett helt fram til målstreken. Glommen var forhåndsfavoritter og regjerende verdensmestere, men måtte se seg slått av studentlaget fra skoglinja ved NMBU i...

Tømmervogntog på vei til Sverige Foto_Even Haugen

Husk godstrafikken ved trasévalg

Utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer må bidra til gode klimaløsninger ved å ta tilstrekkelig hensyn til godstrafikken. Da må den østre traseen gjennom Hamar droppes. Leserinnlegg i Østlendingen 16.06.16 Utbyggingen av Inter City med...

Følg oss

Få nye innlegg levert rett i innboksen

Registrer deg du også: