Prisreguleringen for skog er opphevet

Priskontrollen ved salg av rene skogeiendommer er opphevet med virkning fra 1. juli 2017.

Vi har tidligere omtalt endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Landbruks- og matdepartementet har kommet med et rundskriv som beskriver endringene og når de trer i kraft.

– Dette har skognæringen ønsket i lang tid. Glommen er godt fornøyd med at prisreguleringen for rene skogeiendommer er opphevet, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ole Rundfloen.

Mer informasjon om saken finner du her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *