Økt fokus på omdømmebygging i skogsamvirket

Glommen tok våren 2015 til ordet for en økt satsing og bedre organisering av omdømmebygging ut mot allmenhet og samfunn.

Vi mente det var viktig å øke ressursbruken på dette viktige arbeidet for å få fram alle de positive sidene i den viktige skognæringen. Saken ble diskutert flere ganger med ledelsen i Norges Skogeierforbund og senere fulgt opp gjennom et grundig arbeid i «Holth-utvalget» under ledelse av daværende næringspolitiske ansvarlig i Glommen, Yngve Holth.

Dette utvalget beskrev en samfunnsutvikling og noen overordnede trender som innebar behovet for en intensivering i formidling av kunnskap om skog- og trenæringen. Det ble også pekt på skogens rolle i de store klimautfordringene og behovet for et grønt skifte. Tidligere holdningsundersøkelser viser at skogbruket generelt har et brukbart omdømme, men at kunnskapsnivået om skogbruk i den norske befolkningen er for lavt. Også på strategiske viktige områder for vår næring. Vi har eksempelvis ikke klart godt nok å formidle den positive utviklingen av det biologiske mangfoldet.

I regi av Norges Skogeierforbund settes det nå i gang et arbeid for å intensivere og målrettet arbeidet for at næringen skal få større aksept for å drive et aktivt, bærekraftig skogbruk med høy verdiskapning. Arbeidet er flerårig og involverer så vel tillitsvalgte og administrativ ledelse på flere plan.

– Glommen ønsker dette arbeidet velkommen og ser fram til å bidra konstruktivt og aktivt for at skogbruket skal få den plass det fortjener ut i fra klimabidraget og de store verdier som ligger i produksjonen fra stubbe til industri. Vi må også bedre få synliggjort skogens samfunnsbidrag som trivselsfaktor og arena for et variert friluftsliv innenfor gjeldene rammer, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *