Ansatte – avdelingsvis

Avdelingsvis oversikt over ansatte i Glommen Skog, inkludert direkte telefonnummer og mailadresse. For flere opplysninger, klikk på navnet i listen.

SKOGAVDELING

 

 

 

Region Nord

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Ingar Brennodden Regionsjef 977 45 078 ib@glommen.no
Erling Birger Semmingsen Skogbruksleder Nord-Østerdal 913 99 406 ebs(at)glommen.no
Knut Håkon Ouren Skogbruksleder Stor-Elvdal/Rendalen 995 30 872 kho@glommen.no
Kristian Flugsrud Skogbruksleder Stor-Elvdal/Rendalen 907 72 717 kf@glommen.no
Ole Erik Dufseth Skogbruksleder Åmot/Stor-Elvdal/Rendalen 958 76 207 oed@glommen.no
Olav Petter Nergaard Skogbruksleder Åmot/Rendalen 482 14 855 op@glommen.no
Dag Svendsberget Skogkulturleder 481 98 126 ds@glommen.no

Region Midt

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Sverre Holm Regionsjef 951 71 688 sh@glommen.no
Ola Stensby Skogbruksleder Trysil 913 91 702 os@glommen.no
Øyvind Sørlie Skogbruksleder Trysil 959 71 828 oso@glommen.no
Edward Johannessen Skogbruksleder Elverum 414 41 314 ej@glommen.no
Terje Hammer Skogbruksleder Elverum 900 36 968 th@glommen.no
Magnus Vestre Skogbruksleder Elverum 934 22 323 mv@glommen.no
Simen Bredvold Skogbruksleder Våler/Åsnes 918 27 296 sbv@glommen.no
Lars Erik Engebretsen Skogbruksleder Våler 907 99 268 le@glommen.no
Tom Vegard Solberg Skogbruksleder Våler/Grue 911 96 175 tvs@glommen.no
Kjell Ivar Iversen Skogbruksleder Grue 482 70 850 ki@glommen.no
Jon G. Kjellgren Skogbruksleder Åsnes 974 20 610 jgk@glommen.no

Region Syd

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Håkon Skaraberget Regionsjef 917 20 658 hs@glommen.no
Mads Wiel Skogbruksleder Akershus nord 928 94 047 mw@glommen.no
Hans Næss Skogbruksleder Region syd 469 18 815 hn@glommen.no
Johan Bjørn Skogbruksleder Kongsvinger 482 24 163 jb@glommen.no
Øivind Kvarnstrøm Skogbruksleder Kongsvinger 413 44 528 ok@glommen.no
Olli Andreas Gjems Skogbruksleder Sør-Odal 452 41 590 oag@glommen.no
Roger Samsonstuen Skogbruksleder Nord-Odal 454 77 745 rs@glommen.no
Trond Fjeld Skogbruksleder Eidskog 917 38 836 tf@glommen.no

Region Havass

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Torgrim Fjellstad Regionsjef 992 54 125 tof@glommen.no
Niklas Buer Skogbruksleder nordre Østfold og Follo 909 59 666 anb@glommen.no
Espen Carlsen Skogbruksleder
nordre Østfold og Follo
904 79 188 ec@glommen.no
Andreas Natvig Skolleborg Skogbruksleder
nordre Østfold og Follo
979 71 416 ans@glommen.no
Hans Ingvald Minge Skogbruksleder
indre Østfold
941 52 523 him@glommen.no
Tor Vidar Nikolaisen Skogkulturleder/ driftsleder indre Østfold 959 00 072 tvn@glommen.no
Nils Nilssen Skogbruksleder Rømskog/
Skogkulturleder
959 80 329 nn@glommen.no
Johs. Mangersnes Skogbruksleder ytre Østfold 907 71 585 jm@glommen.no
Øyvind Herrebrøden Skogbruksleder Rakkestad 995 44 902 oh@glommen.no
Stein Aasgaard Skogbruksleder Halden /Sarpsborg 957 92 579 saa@glommen.no
Jon Gerhard Johansen Skogbruksleder Aremark/ Marker 414 53 779 jgj@glommen.no
Thoralf Halvorsrud (fra 01.12.17) Skogbruksleder Aremark/ Marker 911 98 165 thh@glommen.no
Jørn Daltorp Skogbruksleder Aurskog-Høland 970 27 105 jd@glommen.no

Skogavdeling

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Per Skaare Skogsjef 917 56 708 ps@glommen.no

Skogsertifisering

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Lars Ole Rundfloen Miljøansvarlig 50% 970 76 999 lor@glommen.no
Ingmar Eggen Miljøleder 481 53 444 ie@glommen.no

Utøvende skogbruk

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Christian Svenkerud Skogkultursjef 901 84 753 cs@glommen.no
Jan Enderud Skogkultur 901 22 639 je@glommen.no
Bjarne Sand Rådgiver vei 906 80 799 bsa@glommen.no
Eirik A. Nygaard Virkescontroller 917 32 810 ean@glommen.no

Salgsstøtte

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Niklas Buer 909 59 666 anb@glommen.no

ADMINISTRASJON

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Gudmund Nordtun Administrerende direktør 957 23 290 gn@glommen.no
Kristian Hanssen Controller 906 28 868 kh@glommen.no

NÆRINGSPOLITIKK OG RÅDGIVNING

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Gunnar A. Gundersen Næringspolitisk sjef gag@glommen.no
Jo Petter Grindstad Næringspolitisk rådgiver 957 59 440 jpg@glommen.no
Lars Ole Rundfloen Næringspolitisk rådgiver 50% 970 76 999 lor@glommen.no

ØKONOMISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Mikael Løken Autorisert regnskapsfører 911 66 648 ml@okonomi.as

MARKEDSAVDELING

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Håkon Bakken Markedssjef 905 96 802 hb@glommen.no
Berit Søsæter Tømmersekretær 932 98 180 bs@glommen.no
Jan Arne Haugen Evensen Logistikkleder 982 97 979 jae@glommen.no
Jørgen Svennevig Logistikkleder 992 66 255 js@glommen.no
Tom Kristiansen Salgskonsulent spesialtømmer 901 18 455 tk@glommen.no

RGION VEST
(GLOMMEN SKOG AS)

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Lars Tore Woie Regionsjef 917 36 114 ltw@glommen.no
Helge Syver Holte Innkjøper 911 38 155 hsh@glommen.no
Pål Agnar Tveitan Innkjøper 404 66 310 pat@glommen.no
Jon Olav Stensrød Innkjøper 920 38 592 jos@glommen.no

ORGANISASJON OG INFORMASJON

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Ivar Stuve Organisasjonssjef 405 12 722 is@glommen.no
Merete Haagenrud Organisasjonssekretær 995 46 513 mh@glommen.no

ØKONOMI/ PERSONAL/ FELLESFUNKSJONER

Tittel

Mobiltelefon

Send e-post

Kjell Andersen Avdelingsleder 906 06 495 ka@glommen.no
Magne Bakken IT-ansvarlig 905 57 830 mb@glommen.no
Torill Søstuen Kontormedarbeider 932 93 370 ts@glommen.no
Torunn Knudsen Regnskapsmedarbeider 932 97 820 tkn@glommen.no
Irene Mellembakken Regnskapsmedarbeider 932 96 350 im@glommen.no
Åse Løken Økonomileder GS Havass 908 11 397 aase.loeken@glommen.no
Anne Berit Myhre Husvertinne 932 98 720 abm@glommen.no

FORVALTNINGSOPPDRAG
(GLOMMEN SKOG AS)

Eirik Anders Nygaard Virkescontroller 917 32 810 ean@glommen.skog.no
Roy Arne Martinsen Driftsleder 900 25 698 ram@glommen.no