Category: Siste nytt

Norske Skog og faren med monokultur

Ved å holde fast på stø kurs i et fallende marked med overskuddsproduksjon kjørte Norske Skog seg inn i et smertefullt spor med stadige forsakelser, som aldri førte fram. Mens aksjeverdien i Norske Skog...

Nytt markberedningsutstyr i region syd

Markberedning sikrer rask foryngelse, økt tilvekst, økt kvalitet og større verdiskapning i den fremtidige skogen. Tilrettelegging for foryngelse er et kjernepunkt når ny skog skal etableres. Region syd har knyttet til seg markberedningskapasitet med påmontert utstyr...

Mer sagtømmer fra granskog

Forenkling og liberalisering av kvalitetskravene skal sikre mer råstoff til sagbruksindustrien innen forsvarlige kvalitetsrammer. Det er en kjensgjerning at kulturskogen ikke innehar de samme kvaliteter som den tidligere bledningshogde skogen. Konsekvensen av dette har vært...