Kurs

Skogkurs i fokus – kunnskap gir økt glede

Et aktivt skogbruk krever kunnskap i faget. Det gjelder både om du skal gjøre jobben selv eller om du skal være beslutningstaker og andre skal utføre det praktiske arbeidet. Økt kunnskap om hvorfor vi skal stelle skog og hva det fører til er også en viktig motivasjonsfaktor. Det er viktig med oppdatert kunnskap slik at en for mest mulig igjen for hver investert krone i skogen. Kunnskap er ferskvare og må utvikles!

Glommen har nylig inngått et samarbeid med kunnskapsbedriften Skogkurs på Honne som blant annet kan tilby en rekke kurs i serien Aktivt Skogbruk. Kursene dekker et bredt spekter fra skogplanting, hogst og stell av skog, skatteområde, bruk av redskap og utmarksforvaltning.

Kursene er korte og målrettede, av ulik varighet og ledes av egne utdannede instruktører. Det utstedes kursbevis.​

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag
15 timer

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorkjedesag for denne type arbeidsoppgaver, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

For påmelding og mer informasjon om kursene, klikk på linken for ditt distrikt:

29. og 30.mai, Eidsberg/Rakkestad

31. mai og 1.juni, Sarpsborg/Våler

7. og 8. juni, Rømskog/Marker

12. og 13.juni, Halden/Aremark

29. og 30.mai, Trysil

30. og 31. mai Elverum/Solør

Dato i juni, Midt-Østerdal

Dato i juni, Nord-Østerdal

12. og 13. juni, Kongsvinger/Odal

 

Skogskjøtsel i en ny tid
7,5 timer

Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.

For påmelding og mer informasjon om kursene, klikk på linken for ditt distrikt:

27. mai, Sarpsborg/Våler

14. juni, Eidsberg/Rakkestad

3. juni, Halden/Aremark

10. juni, Rømskog/Marker

Dato i mai, Trysil

Dato i mai, Midt-Østerdal

01. juni, Solør-regionen

Dato i juni, Nord Østerdal