Møteplan styre og tillitsvalgte

MØTEPLAN FOR STYRET OG TILLITSVALGTE 2017

Styrets møteplan:

 • Mandag 23. januar Styremøte ved behov
 • Torsdag 16. februar Styremøte – årsrapport/ regnskap 2016
 • Mandag 24. april Styremøte (kveld)/ regnskap Q1
 • Tirsdag 25. april ÅRSMØTE i Glommen Skog – Forstmann, Norsk Skogmuseum, Elverum, (kl. 10.00-15.00).
 • Mandag 19.-20. juni Styreseminar
 • Mandag 28. august Styremøte / regnskap Q2
 • Mandag 23. oktober Styremøte / regnskap Q3
 • Man-tirs 13. – 14. nov Styremøte og HØSTMØTE
  13. nov styremøte (kl 10.00 -14.00) / 13.– 14. nov HØSTMØTE (kl 14.00 – 14.00)
 • Mandag 11. desember Styremøte / budsjett

Årsmøter skogeierlagene i Havass:

 • Mandag 6. mars Rømskog
 • Mandag 6. mars Idd
 • Tirsdag 7. mars Høland-Setskog
 • Tirsdag 7. mars Berg
 • Onsdag 8. mars Aremark
 • Onsdag 8. mars Degernes
 • Torsdag 9. mars Marker

Andelseiermøter uke 11-12/2017:

 • Mandag 13. mars Midt-Østerdal – Koppangkontoret – 18.30 – 21.30
 • Tirsdag 14. mars Sør-Østerdal – Borgheim, kantina – 18.30 – 21.30
 • Torsdag 16. mars Nord-Østerdal – Malmplassen – 19.30 – 22.00
 • Fredag 17. mars Trysilvassdraget – Fladhagenlåven, Innbygda – kl 16.00
 • Tirsdag 21. mars Solør – Heia Hotell – kl 18.00 – 21.00
 • Onsdag 22. mars Vinger og Odal – Bøndenes Hus Brandval – sal nede – 18.30-21.30
 • Torsdag 23. mars Havass – Ørje Brug 18.30-21.30

Møter med tillitsvalgte:
I skogeierområdene var det flertall for å legge tillitsvalgtopplæringen i tilknytning til eksisterende møteplan – gjerne to regioner sammen. Vi foreslår å legge opplæringsprogrammet «Om bord i Glommen» til to av møtene. Møtet i mars/april avholdes som et ordinært møte for å sette nye tillitsvalgte inn i rollen og for å forberede årsmøtet.

Fellesmøter med opplæringsprogrammet «Om bord i Glommen»:

 • NØ og MØ Kommunehuset Bergset tirsdag 24. januar 10.00-14.00
 • NØ og MØ Kommunehuset Bergset tirsdag 17. oktober 10.00-14.00
 • SØ-TVS Styrerom, Borgheim onsdag 25. januar 10.00-14.00
 • SØ-TVS Skogbrukets Hus onsdag 18. oktober 10.00-14.00
 • SOLØR – VO Kongsvingerkontoret torsdag 26. januar 15.00-19.00
 • SOLØR – VO Skaslien torsdag 19. oktober 15.00-19.00
 • HAVASS Ørjekontoret onsdag 1. februar 10.00-14.00
 • HAVASS Ørjekontoret tirsdag 24. oktober 10.00-14.00

Separate møter med ordinære saker:

 • NORD-ØSTERDAL Taverna Alvdal tirsdag 28. mars 10.00-12.30
 • MIDT-ØSTERDAL Koppangkontoret. tirsdag 4. april 10.00-12.30
 • SØR-ØSTERDAL Styrerom, Borgheim torsdag 6. april 12.00-14.30
 • TRYSILVASSDRAGET Skogbrukets Hus fredag 7. april 09.30-12.00
 • SOLØR Flisakontoret onsdag 29. mars 09.00-11.30
 • VINGER OG ODAL Kongsvingerkontoret torsdag 30. mars 18.00-20.30
 • HAVASS Ørjekontoret onsdag 29. mars 18.00-20.30

MØTEPLAN FOR STYRET OG TILLITSVALGTE 2018

Styrets møteplan:

 • Mandag 26. februar Styremøte – årsrapport/ regnskap 2016
 • Mandag 23. april Styremøte (kveld)/ regnskapsrapportering
 • Tirsdag 24. april ÅRSMØTE i Glommen Skog
 • Mandag 7. mai Styremøte – satt opp for å fange opp ev nyvalgte
 • Mandag 18.-19. juni Styreseminar
 • Mandag 27. august Styremøte / halvårsrapportering
 • Man-tirs 5. – 6. nov Styremøte (5. nov styremøte ca kl. 10.00 -14.00) / regnskapsrapportering
  HØSTMØTE (5-6. nov HØSTMØTE kl. 14.00 – 14.00)
 • Mandag 10. desember Styremøte / budsjett

Årsmøter skogeierlagene i Havass:

 • Mandag 5. mars Rømskog
 • Mandag 5. mars Marker
 • Tirsdag 6. mars Høland-Setskog
 • Tirsdag 6. mars Berg
 • Onsdag 7. mars Aremark
 • Onsdag 7. mars Degernes
 • Torsdag 8. mars Idd

Andelseiermøter i skogeierområdene:

 • Mandag 12. mars Midt-Østerdal
 • Tirsdag 13. mars Sør-Østerdal
 • Torsdag 15. mars Nord-Østerdal
 • Fredag 16. mars Trysilvassdraget
 • Tirsdag 20. mars Solør
 • Onsdag 14. mars Vinger og Odal
 • Mandag 19. mars Havass
 • Tirsdag 10. april Oslo-skogeiere

Møter med tillitsvalgte i skogeierområdene:

 • Tirsdag 23. januar, Taverna Alvdal 13.30-16.00 NORD-ØSTERDAL
 • Tirsdag 3. april, Kommunehuset Bergset 13.00-16.00 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
 • (fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Tirsdag 23. oktober, Taverna Alvdal 13.30-16.00 NORD-ØSTERDAL

 

 • Tirsdag 23. januar, Koppangkontoret 18.30-20.30 MIDT-ØSTERDAL
 • Tirsdag 3. april, Kommunehuset Bergset 13.00-16.00 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL
 • (fellesmøte med NORD-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Tirsdag 23. oktober, Koppangkontoret 18.30-20.30 MIDT-ØSTERDAL

 

 • Torsdag 25. januar, Styrerom, Borgheim 13.30-16.00 SØR-ØSTERDAL
 • Torsdag 5. april, Styrerom, Borgheim 12.00-15.00 SØR-ØSTERDAL/TRYSILVASSDRAGET
 • (fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Torsdag 25. oktober, Styrerom Borgheim 13.30-1.00 SØR-ØSTERDAL

 

 • Fredag 2. februar, Skogbrukets Hus 13.30-16.00 TRYSILVASSDRAGET
 • Torsdag 5. april, Styrerom, Borgheim 12.00-15.00 TRYSILVASSDRAGET/SØR-ØSTERDAL
 • (fellesmøte med SØR-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Fredag 26. oktober, Skogbrukets Hus 13.30-16.00 TRYSILVASSDRAGET

 

 • Tirsdag 30. januar, Skoghuset Flisa 13.30-16.00 SOLØR
 • Tirsdag 10. april, Skaslien 15.00-19.00 SOLØR/VINGER OG ODAL
 • (fellesmøte med VINGER OG ODAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Tirsdag 30. oktober, Skoghuset Flisa 19.30-16.00 SOLØR

 

 • Tirsdag 30. januar, Kongsvingerkontoret 18.00-20.30 VINGER OG ODAL
 • Tirsdag 10. april, Skaslien 15.00-19.00 VINGER OG ODAL/ SOLØR
 • (fellesmøte med SOLØR Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Tirsdag 30. oktober, Kongsvingerkontoret 18.00-20.30 VINGER OG ODAL

 

 • Onsdag 31. januar, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
 • Onsdag 11. april, Ørjekontoret 18.00-21.00 HAVASS
 • (Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
 • Onsdag 31. oktober, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS