Nord-Østerdal

TILLITSVALGTE – ÅRSMØTEPREPRESENTANTER

Per Hermann K. Hansæl | 918 68 945| phansael@online.no

Tore Høsøien | 913 47 753 | tore.hosoien@roros.net

Ole Sørhuus | 906 80 084 | ole@soerhuus.no

Trond Erlien  | 913 22 781 | trond.mojord@gmail.com

VARA TILLITSVALGTE – ÅRSMØTEPREPRESENTANTER

1. Jon B. Moen | jb.moen@online.no

2. Tore Müller| toremlle@bbnett.no

3. Leif Langodden | leif@langodden.no

4. Ivar Bekkevold | ivar.bekkevoll@gmail.com

MØTER MED TILLITSVALGTEREFERATER

FAKTA (tall fra 2015)

  • Andelseiere: 551
  • Omsetning i volum: 68 313 m3
  • Omsetning i kroner: 20 837 321 kr