Om konsernet

For å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer har Glommen gjennom flere år investert i skogindustri. Sammen med andre skogeierandelslag har Glommen kjøpt seg opp til å bli den største eiergrupperingen i Moelven Industrier ASA. 

Etter at vi tok steget og ble majoritetseier har vi muligheten til å skape en tremekanisk industri med en betalingsevne for råstoffet som er blant de beste i Norden. I tillegg er det investert i andre virksomheter som støtter opp under vårt hovedformål, blant annet innen treforedling, restaureringsmarkedet, bioenergi, logistikk og ressursregistrering.

SOM ANDELSEIER I GLOMMEN BLIR DU MEDEIER I FLERE SELSKAPER
Datter- og tilknyttede selskaper
Selskap Andel
Glommen Skog AS
Glommen Skogstjenester AS
Foran AS
Alvdal Skurlag AS
Moelven Industrier ASA
Transportfellesskapet Østlandet AS
100 %
100 %
47 %
37 %
29 %
25 %